środa, 30 listopad 2011 12:00

Współczesna definicja zdrowia

Według Marca Lalonda (minister zdrowia Kanady), cztery grupy czynników mają zasadniczy wpływ na zdrowie człowieka:
1. najistotniejszy, w  ponad 50% jest wpływ stylu życia, 
2. następnie uwarunkowania biologiczne,
3. później środowisko fizyczne,
4. najmniejszy, w około 10% wpływ ma natomiast organizacja ochrony zdrowia.

Współczesny świat wymusił nową definicję zdrowia i choroby. 
Osoba zdrowa to ta, której stan zdrowia pozwala na realizację planów i zamierzeń życiowych. Choroba to z kolei stan, w którym człowiek zmuszony jest do rezygnacji z tych celów. W takim rozumieniu zdrowie jest warunkiem koniecznym sukcesu zarówno osoby indywidualnej, jak i społeczeństwa czy organizacji. Zagrożeniem dla zdrowia, rozumianego jako zdolność do osiągania celów, bycia kreatywnym, innowacyjnym i konkurencyjnym są nie tylko choroby, lecz także znużenie i wypalenie.


Układ holistyczny – wewnętrzna harmonia i równowaga każdej struktury.
Podejście holistyczne traktuje organizmy jako całość. Ważny jest nie tyle problem (choroba), co przyczyny tkwiące w strukturze, które pozwalają by kryzysy (choroby) się rozwijały. Holistyczne podejście do życia i zdrowia jest wyzwaniem zarówno indywidualnym, jak i zadaniem dla całych społeczności. Wielowymiarowe relacje i więzi społeczne wpływają na członków społeczeństwa i mogą zmieniać styl życia, ułatwiać koncentrację na jego jakości. Zdrowie, zarówno struktur społecznych gospodarczych, jak też i ludzi, jest wspólnym kapitałem. 

Dane amerykańskie wykazują, że 1 dolar zainwestowany w program promocji zdrowia przynosi pracodawcom, a w rezultacie społeczeństwu 3 – 6 dolarów oszczędności w ciągu 2 – 3 lat. (Raport Staying@Work przygotowany przez National Business Group on Health i Watson Wyatt 2005/2006)

Oprac. Katarzyna Tokarska