piątek, 19 kwiecień 2013 16:31

Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce w 2012 roku

Raport został przygotowany przez Bank Pekano SA we współpracy z PBS Sp. z o.o.

Temat specjalny: e-gospodarka.