zdjęcie w nagłówku

- projektowane zmiany w ustawie mające znaczenie dla działalności przedsiębiorcy wraz z propozycjami zmian mających na celu usuwanie możliwych barier mogących się pojawić w działalności mikroprzedsiębiorstw

Wstęp

Stanowisko przygotowano na podstawie analizy zleconej przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa w zakresie zmian w aktach prawnych w nowych regulacjach:

  • ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

UWAGI do projektu ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (UD321)

W 20 krajach Unii Europejskiej (dalej jako: UE) wonność zrzeszania się jest jedną z podstawowych wolności zdobytą po wielu latach walki w pierwszej połowie obecnego stulecia. Organizacje pozarządowe były kluczowymi podmiotami w tworzeniu solidarności społecznej. Aktualnie stoją one jednak przed o wiele bardziej komplikowanym otoczeniem społeczno-ekonomicznym niż w przyszłości i zmuszone są do adoptowania oraz ponownego zdefiniowania swych ról. Dlatego też poszukuje się sposobów zaangażowania tego sektora w świadczenie usług społecznych i równoległe stworzenie klimatu do wzmocnienia dialogu społecznego, opartego także o zasadę dialogu obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi. W rezultacie wartości takie jak solidarność, innowacyjność oraz występowanie w roli rzeczników tych najsłabszych, coraz większym stopniu postrzegane są jako kluczowe dla rozwoju kultury demokratycznej. W tym kontekście jest oczywiste zatem, że organizacje reprezentatywne - w ramach ustanowienia partnerstwa z szerszym wachlarzem organizacji - jako ciała reprezentujące interes publiczny, mają prawo występowania w charakterze „konsultantów”  oraz do odgrywania przypadającej im właściwej roli w procesie dokonujących się zmian.

Akademia Liderów Partnerem Summit EOIF GigaCon, czyli największej w Polsce konferencji o elektronicznym obiegu informacji w firmie. Miała ona miejsce w dniach 26-27 lipca 2017 roku na PGE Narodowym w Warszawie.


Ta edycja pokazała, że z roku na rok konferencja ma coraz większy zasięg. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów, bowiem na spotkanie zarejestrowało się ponad 600 osób z całej Polski!

Podczas wydarzenia była okazja do wysłuchania aż 36-ciu ciekawych wystąpień. Eksperci przedstawili przegląd rozwiązań i narzędzi z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów, opierając swoje wystąpienia na praktycznych przykładach. Nie zabrakło również prelekcji odnośnie porad o przygotowaniu się do takich wdrożeń oraz o tym, jak dobrać odpowiednie dla siebie rozwiązania i jak przekonać do skutecznej zmiany swoich pracowników.

Uczestnicy mieli okazję również odwiedzić stoiska liderów na rynku w tego typu narzędziach. W tym roku reprezentanci 24 firm IT prowadzili bezpośrednie rozmowy z uczestnikami i prezentowali swoje rozwiązania. Aby ośmielić trochę uczestników został zorganizowany konkurs z atrakcyjnymi nagrodami za zebranie pieczątek ze wszystkich stoisk firm. Dzięki temu wszyscy goście mieli okazję wymienić się doświadczeniem, wiedzą, nawiązać nowe relacje biznesowe oraz odbyć niezliczone ilości dyskusji.

Równolegle dla urozmaicenia uczestnictwa odbywały się także pokazy technologii, dostępny był kącik porad RODO oraz można było odpocząć w strefie relaksu.  

Na koniec konferencji wyłoniony został również zwycięzca na najlepszy produkt prezentowany podczas wydarzenia w konkursie Złoty BIT Summit EOIF GigaCon. W tym roku statuetkę otrzymał Sponsor Główny konferencji firma WEBCON, której serdecznie gratulujemy.

Nie zabrakło oczywiście nagród także dla osób, które zostały do końca trwania spotkania. Rozlosowana została masa ciekawych nagród ufundowana przez sponsorów. Był to miły akcent na zakończenie konferencji.

Mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią, wydarzenie było okazją do wielu interesujących rozmów i zdobycia nowej wiedzy. Serdecznie dziękujemy Partnerom za przyczynienie się do sukcesu konferencji i oczywiście wszystkim za udział.

Wierzymy, że w przyszłym roku również Państwa miło zaskoczymy, a kolejna edycja konferencji Summit EOIF GigaCon ponownie udowodni dlaczego otrzymała miano największej w Polsce konferencji o elektronicznym obiegu informacji. Do zobaczenia za rok!

Materiały pokonferencyjne można znaleźć na stronie:
http://gigacon.org/summit-eoif-gigacon-2017-podsumowanie-i-materialy-pokonferencyjne/

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 973) określono zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazywania 1 % podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. 

Wstępne uwagi do projektu z dnia 31 października 2016 roku Ustawy o Narodowym Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Stowarzyszenie jest prostą formą organizacyjną, która może służyć zrzeszaniu się między innymi mikro i małych przedsiębiorców, osób fizycznych z innymi osobami dla celów społecznych, użytecznych, działania na rzecz swojego środowiska, społeczności lokalnych i realizacji przedsięwzięć celowych wymagających koncentracji pewnych środków.

 

Zaproszenie - Konsultacje w sprawie dotacji unijnych: Przedsiębiorczy Grodzisk Mazowiecki

Miejsce spotkania: Grodzisk Mazowiecki, Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants.

Program ten wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, które realizują bliską Google filozofię służby społecznej dla rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki.
Program Google Ad Grants pozwala organizacjom non-profit wyświetlać bezpłatne reklamy internetowe za pomocą Google AdWords