zdjęcie w nagłówku

W 20 krajach Unii Europejskiej (dalej jako: UE) wonność zrzeszania się jest jedną z podstawowych wolności zdobytą po wielu latach walki w pierwszej połowie obecnego stulecia. Organizacje pozarządowe były kluczowymi podmiotami w tworzeniu solidarności społecznej. Aktualnie stoją one jednak przed o wiele bardziej komplikowanym otoczeniem społeczno-ekonomicznym niż w przyszłości i zmuszone są do adoptowania oraz ponownego zdefiniowania swych ról. Dlatego też poszukuje się sposobów zaangażowania tego sektora w świadczenie usług społecznych i równoległe stworzenie klimatu do wzmocnienia dialogu społecznego, opartego także o zasadę dialogu obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi. W rezultacie wartości takie jak solidarność, innowacyjność oraz występowanie w roli rzeczników tych najsłabszych, coraz większym stopniu postrzegane są jako kluczowe dla rozwoju kultury demokratycznej. W tym kontekście jest oczywiste zatem, że organizacje reprezentatywne - w ramach ustanowienia partnerstwa z szerszym wachlarzem organizacji - jako ciała reprezentujące interes publiczny, mają prawo występowania w charakterze „konsultantów”  oraz do odgrywania przypadającej im właściwej roli w procesie dokonujących się zmian.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 973) określono zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazywania 1 % podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. 

Wstępne uwagi do projektu z dnia 31 października 2016 roku Ustawy o Narodowym Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Stowarzyszenie jest prostą formą organizacyjną, która może służyć zrzeszaniu się między innymi mikro i małych przedsiębiorców, osób fizycznych z innymi osobami dla celów społecznych, użytecznych, działania na rzecz swojego środowiska, społeczności lokalnych i realizacji przedsięwzięć celowych wymagających koncentracji pewnych środków.

 

Zaproszenie - Konsultacje w sprawie dotacji unijnych: Przedsiębiorczy Grodzisk Mazowiecki

Miejsce spotkania: Grodzisk Mazowiecki, Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9

Fundacja Akademia Liderów przedstawia

Uwagi do Projektu Prezydenckiego ustawy o zmianie ustawy o stowarzyszeniach w wersji przedłożenia Sejmowego

 

Prawo podatkowe ma być dla ludzi, każdego obywatela, przedsiębiorcy, płatnika, którzy chcą bez ryzyka, strachu o pomyłkę, zapłacić podatek, o którym wcześniej wiedzieli, mogli się do niego przygotować, uwzględnić w planowaniu swoich wydatków i co, do którego po zapłacie nie muszą czekać 6 lat czy przypadkiem fiskus nie będzie miał innego zdania.

Raport jest owocem długoletniej współpracy między IAP Polska i PwC.
Autorzy Raportu podkreślają: Dzięki internetowi maleją koszty transakcyjne, rośnie poziom konkurencyjności rynków, w niewiarygodny sposób wrasta nie tylko dostęp do informacji, ale również możliwości jej wytworzenia i przechowywania.

Jaki jest w liczbach wpływ internetu?

Publikacja zawiera kompleksową wiedzę na temat roli marketingu interaktywnego w kształtowaniu gospodarki w Polsce.

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants.

Program ten wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, które realizują bliską Google filozofię służby społecznej dla rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki.
Program Google Ad Grants pozwala organizacjom non-profit wyświetlać bezpłatne reklamy internetowe za pomocą Google AdWords