zdjęcie w nagłówku

piątek, 20 styczeń 2017 00:00

Akademia Liderów na Powiatowych Targach Akademickich w Oświęcimiu, 2017

W dniu 20 stycznia 2017 Akademia Liderów Innowacji i Przedsiebiorczosci Fundacja dr Bogusława Federa na zaproszenie Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oświęcimiu (organizatora) uczestniczyła w Powiatowych Targach Akademickich w Oświęcimiu.

Targi odbyły miały formę wystawienniczą i adresowane były do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego.

Wykład inauguracyjny otwierający Targi poprowadził dr Bogusław Feder. Wykład był okazją do zaprezentowania wyników badań nad przedsiębiorczością (m.in. Badania Przedsiębiorczości wśród Młodzieży, GEM Polska 2016) oraz wskazania kierunków wsparcia młodzieży przez organizacje zawodowe, kadrę nauczycielską i akademicką i inne, w zakresie:
- kształtowania u uczniów aktywnej postawy wobec swojego życia osobistego i zawodowego,
- wyrabiania umiejętności poznawania siebie i oceniania swoich możliwości psychofizycznych,
- rozwijania umiejętności niezbędnych do skutecznego znalezienia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej.
Wykład Inauguracyjny miał charakter otwarty i mogły zeń skorzystać wszelkie zainteresowane osoby, w szczególności uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu (ok 190 osób) oraz przedstawiciele szkół i uczelni wyższych, przedstawiciele władz powiatu oświęcimskiego, wystawcy branży edukacyjnej obecni na Targach.

Po wykładzie inauguracyjnym Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości przygotowała i poprowadziła warsztaty „Mój Pierwszy Biznes” – skierowane do uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oświęcimiu.
Merytoryczny cel warsztatów obejmował następujące zagadnienia:
- znaczenie postawy przedsiębiorczej w życiu codziennym,
- inspiracja do myślenia o swoim przyszłym życiu zawodowym, wyborze ścieżki zawodowej,
- jak rozpocząć nową ścieżkę zawodową,
- gdzie szukać pomysłów i jak je realizować.

Warsztaty odbyły się w dniu 20 stycznia 2017 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oświęcimiu, według następującego harmonogramu:
- 10.45 – 12.25 – I grupa
- 12.35 – 14.10 – II grupa
Na zajęcia zostały przygotowane następujące merytoryczne materiały (treści):
- Prezentacja „Od pomysłu do realizacji – Mój pierwszy biznes”,
- Zeszyt ćwiczeń „Od pomysłu do realizacji”.
Dodatkowo uczniom zostały zaprezentowane bezpłatne poradniki – dostępne na stronach internetowych Fundacji:
- Kącik Przedsiębiorcy
https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html
- Drukowane wydanie publikacji „Perspektywa finansowa 2014 – 2020 dla mikro i małych przedsiębiorców” – autor: adwokat Jan. A. Stefanowicz
- Raport – Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce 2016/2017.
Warsztaty łącznie trwały 4-ry godziny lekcyjne (2 grupy po 90 minut każda).

Uczniowie, w trakcie uczestnictwa w warsztatach otrzymali zeszyt ćwiczeń do merytorycznej pracy „Mój Pierwszy Biznes – Od pomysłu do Realizacji, Jeśli możesz o tym marzyć, możesz tego dokonać” i mogą wykorzystywać go także we własnym zakresie po zajęciach.
Zeszyt zawierał rozpisane moduły procesu, który prowadzi do skonkretyzowania pomysłu na biznes:
I. Faza pomysłu/marzenia
II. Faza planowania realnego działania
III. Faza krytyki.
Na podstawie otrzymanych zeszytów uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze strategią proponowana przez Walla Disneya.

Wykład inauguracyjny i warszaty dla młodzieży zostały zrealizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji.

Targi Akademickie były okazją do zapoznania się z ofertą 20 prestiżowych szkół wyższych m. in. z Krakowa, Wrocławia, Katowic, Bielska–Białej. Podczas trwania targów uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji na temat zasad rekrutacji i osobistego kontaktu z pracownikami i studentami uczelni. Dodatkowo udzielano indywidualne porady przez konsultanta Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Chrzanowie.

Targom towarzyszy wystawa dotycząca zagadnień kształtowania kariery zawodowej „MOJA DROGA DO KARIERY”.

Ofertę edukacyjną przedstawią m.in. następujące uczelnie wyższe oraz szkoły policealne:
1. Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie
2. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
3. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Oświęcimiu
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
5. Politechnika Krakowska
6. Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
7. Politechnika Śląska
8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
9. Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki w Krakowie
10. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
11. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
12. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
14. Uniwersytet Śląski w Katowicach
15. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
16. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
17. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
18. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
19. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
20. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dziękuje Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącemu za zaproszenie do współpracy w ramach Powiatowych Targów Akademickich w Oświęcimiu.

przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants.

Program ten wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, które realizują bliską Google filozofię służby społecznej dla rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki.
Program Google Ad Grants pozwala organizacjom non-profit wyświetlać bezpłatne reklamy internetowe za pomocą Google AdWords