zdjęcie w nagłówku

czwartek, 07 czerwiec 2018 16:05

Uczę sie zarządzać swoją karierą - Edycja 2017/2018

Edycja Projektu 2017/2018 zakończona!

 

 

Uczę się zarządzać swoją karierą – to edukacyjny projekt, który jest przygotowywany i realizowany jako kontynuacja długoletniej już współpracy pomiędzy Fundacją i Zespołem Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (obejmującą Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne) i jest znakomitym przykładem dobrych praktyk lokalnego współdziałania instytucji oświatowej z organizacją pożytku publicznego.

 

Projekt w 2017 roku rozwinął się i objął swoim zasięgiem trzy nowe dodatkowe szkoły – w edycji 2017/2018 wzięły udział cztery następujące placówki:

- Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim,
- Zespół Szkół nr 1 w Milanówku,
- Zespół Szkół nr 2 w Milanówku,
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie.

Projekt został zrealizowany w oparciu o kierowanie się zbieżnymi celami:

– podnoszeniem poziomu edukacji i wykształcenia obywateli,     podnoszeniem świadomości ekonomicznej,
-   dążąc do nawiązania i rozwoju efektywnej współpracy w zakresie edukacji poprzez realizowanie projektów, odpowiadających potrzebom społeczeństwa w zakresie promocji rozwoju opartego na wiedzy, w zakresie edukacji ekonomicznej i prawnej oraz propagowania wiedzy o teorii i praktyce innowacyjności i przedsiębiorczości,
- mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę przy realizacji projektów edukacyjnych dla uczniów Szkół.

Projektu Uczę się zarządzać swoją karierą przygotowany i zrealizowany we współpracy z Dyrekcjami Szkół, został dedykowany uczniom klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej, a w jego założeniach znalazły się następujące cele:

- kształtowanie u uczniów aktywnej postawy wobec swojego życia osobistego i zawodowego,
- wyrabianie umiejętności poznania siebie i oceniania swoich możliwości psychofizycznych,
- rozwijanie umiejętności niezbędnych do skutecznego znalezienia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej.

Koncepcja Projektu realizowana była w ramach czterech tematycznych modułów:
• Komunikacja interpersonalna – warsztaty
• Autoprezentacja – warsztaty
• Zarządzanie czasem - warsztaty
• Mój Pierwszy Biznes – warsztaty.

Akademia Liderów w ramach realizacji Umów przygotowała:
- koncepcje merytoryczną Projektu oraz poszczególnych modułów warsztatowych,
- materiały merytoryczne, prezentacje, ćwiczenia,
- zapewniła osoby prowadzące warsztaty,
- wydruk i dostarczenie materiałów merytorycznych dla każdego z uczestników warsztatów.

Od edycji Projektu 2017/2018 zostały wprowadzone dyplomy ukończenia warsztatów dla uczniów.

Dodatkowo uczniowie uczestniczący w warsztatach Mój Pierwszy Biznes (ostatni moduł merytoryczny Projektu) otrzymali najnowszą publikację „Zostań architektem swojej kariery – krok po kroku”.

Projekt cieszy się uznaniem nie tylko wśród dyrekcji szkół i uczestników, ale także Burmistrza Grodziska Mazowieckiego oraz Starosty Powiatu Grodziskiego, którzy przyznali w 2017 roku Akademii Liderów nagrodę za wkład pracy włożony w przekazywanie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

Uczestniczące w Projekcie Szkoły zadeklarowały potrzebę i chęć kontynuowania współpracy w tym samym zakresie w kolejnych latach.

Projekt Uczę się zarządzać swoją karierą – dane statystyczne łącznie za 2017 rok:
- liczba uczestników: 587 uczniów,
- liczba szkół uczestniczących – 4
- Liczba dni szkoleniowych – 26
- liczba godzin lekcyjnych przeprowadzonych warsztatów – 110
- liczba grup warsztatowych – 25

przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants.

Program ten wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, które realizują bliską Google filozofię służby społecznej dla rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki.
Program Google Ad Grants pozwala organizacjom non-profit wyświetlać bezpłatne reklamy internetowe za pomocą Google AdWords