zdjęcie w nagłówku

Kim jesteśmy

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa jest organizacją non-profit i działa na rzecz rozwijania i wspierania mikro przedsiębiorczości w Polsce. 


O Fundatorze

1procentFundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości została założona w 2008 roku przez dra Bogusława J. Federa, status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskała w 2009 roku.


Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa jest uczestnikiem Programu Google Grants Pro, który na całym świecie wspiera wybrane organizacje non-profit.

 

Bogusław J. Feder

dr nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, ekspert w dziedzinie edukacji dorosłych, jeden z ważniejszych specjalistów w Polsce zajmujących się tematem przywództwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w uruchamianiu z sukcesem nowych przedsięwzięć (start-upów).

W 1990 roku założył Międzynarodową Szkołę Menedżerów, a w 1991roku  Centrum Kreowania Liderów (obecnie spółka akcyjna notowana na New Connect).

Prowadził działalność dydaktyczno-szkoleniową w ośrodku szkoleniowym w Kłudzienku pod Warszawą, gdzie opracował metody kształcenia umiejętności kierowniczych i przywódczych.

W 2008 roku wycofał się całkowicie z biznesowej działalności szkoleniowej i założył Fundację Akademia Liderów, która prowadzi wyłącznie działalność edukacyjną non- profit w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Od 2012 Fundacja uczestniczy w Światowym Programie Google Grants Pro.   

Stypendysta Funduszu Pomocy Niezależnej Kulturze Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż 1984-1985). Stypendysta San Francisco State University (1994)  i George Washington University (1995) w ramach East Central European Scholarship Program (Przywództwo i Edukacja). Uczestnik ponad 50 konferencji w USA w zakresie zarządzania, przywództwa i edukacji dorosłych.

Autor metod kształcących zachowania przedsiębiorcze i umiejętności przywódcze. Ma w swoim dorobku wiele artykułów, pionierskich i innowacyjnych programów edukacyjnych oraz projektów wydawniczych z zakresu przywództwa i przedsiębiorczości.

Rada Fundacji - Członkowie:

Jan A. Stefanowicz

Senior Partner Kancelarii Juris, członek Rady Dialogu Społecznego powołany przez Prezydenta RP, współpracownik w Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego ISP PAN, współpracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

W przeszłości był ekspertem w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1995), przewodniczącym Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy (2002–2012). Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A.; był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. (2006-2010), przewodniczącym komisji ds. adwokatów i radców prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej, konsultantem komisji sejmowych i senackich oraz Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP ( 2004-2008), a także ekspertem w Gabinecie Marszałka Senatu RP.

Od roku 1992 był wykładowcą prawa handlowego i papierów wartościowych na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej, wykładowca prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, m.in. w Fundacji Centrum Prywatyzacji oraz Szkole Finansów i Zarządzania

Piotr D. Moncarz

Uzyskał w USA dyplom z inżynierii lądowej na University of Colorado at Boulder. Stopień doktorski z inżynierii budowlanej uzyskał na Uniwersytecie Stanforda w 1981. Współzałożyciel i przewodniczący US-Polish Trade Council of Silicon Valley, która zajmuje się wspieraniem polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i biznesowej. Od 2007 był członkiem rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest wieloletnim pracownikiem i wiceprezesem amerykańskiej korporacji Exponent zajmującej się katastrofami, której główna siedziba znajduje się w Dolinie Krzemowej.

Należy do szeregu amerykańskich organizacji inżynierskich, m.in. American Society of Civil Engineers, Structural Engineering Association of Northern California oraz American Concrete Institute. W ramach Polskiej Akademii Nauk należał do Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej. Członek komitetu programowego Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza. Organizator „Poland Day" na Uniwersytecie Stanforda i Consulting Professor Stanford University, Członek Rady Nadzorczej San Francisco Global Trade Council.
Zaangażowany w Projekt ElectroMobility Poland oraz Program Top 500 Innovators oraz .

Artykuły publikował w takich czasopismach jak m.in. „Journal of the Structural Division" oraz „Journal of Performance of Constructed Facilities

Bohdan Wyżnikiewicz

polski ekonomista i statystyk, doktor nauk ekonomicznych ,absolwent SGH w latach 1991–1992 prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od początku lat 90. publikuje w codziennej, tygodniowej i miesięcznej prasie gospodarczej, a także wypowiada się w mediach elektronicznych na tematy gospodarcze. Specjalizuje się w ekonomii stosowanej, analizach makroekonomicznych, badaniach rynków, sektorów i rozkładu dochodów oraz analizach konkurencyjności. Autor kilkuset raportów, studiów i artykułów naukowych.

Piotr Kutkowski

dziennikarz, specjalista od publicystyki społecznej i reportaży podróżniczych. Obecnie Rzecznik Prasowy Elektrowni Kozienice w Grupie Enea SA.

nekrolog-listekJerzy T. Strzelecki - członek Rady i przyjaciel od początku istnienia Fundacji. Zmarł 11 września 2016

polski socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Stanforda, ekonomista, publicysta, tłumacz, wykładowca, specjalista od transakcji, fuzji i przejęć oraz funduszy inwestycyjnych typu private equity w latach 1990–1994 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych RP Od początku istnienia współpracownik Centrum im. Adama Smitha.

Na przełomie lat 1990 i 1991 przetłumaczył niezwykle ważne dla zmian systemu w Polsce teksty - Charlesa E. McLure z Hoover Institution pt. „Polityka podatkowa dla krajów wychodzących z socjalizmu" i Jamesa M. Buchanana „Imperatywy konstytucyjne na lata 90. Ramy prawne wolnej i efektywnej gospodarki".

W 1990 roku przeprowadził wywiad z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Miltonem Friedmanem na temat polskiej gospodarki, który ukazał się w „Tygodniku Powszechnym".
Oprócz życia zawodowego związanego z inwestycjami zajmował się tłumaczeniami tych pozycji, które uważał za ważne i potrzebne w Polsce. W swoim dorobku ma między innymi przekłady książek: Marka Skousena, „Wall Street – giełdowe mądrości, maksymy i aforyzmy" oraz „Narodziny współczesnej ekonomii", Davida S. Landesa, „Bogactwo i nędza narodów", Jacquesa Rueffa, „Grzech monetarny zachodu", Ernsta Friedricha Schumachera, „Małe jest piękne", Manuela F. Ayaua, „Paradoks wymiany, czyli gra o sumie dodatniej", Alvina Rabushki „Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki"..
Był ponadto autorem wstępu do wydania polskiego książki Fritza Machlupa pt: „Giełda, kredyt, kapitał. Fundamenty rynku papierów wartościowych".
Jego epokowym tłumaczeniem była „Wielka deformacja, czyli jak skorumpowano amerykański kapitalizm" Davida A. Stockmana.

Prezes Fundacji:

Katarzyna Tokarska

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants.

Program ten wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, które realizują bliską Google filozofię służby społecznej dla rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki.
Program Google Ad Grants pozwala organizacjom non-profit wyświetlać bezpłatne reklamy internetowe za pomocą Google AdWords