zdjęcie w nagłówku

Partnerzy i sponsorzy

Google

Program Google GrantsPro ma na celu wspieranie organizacji podzielających filozofię firmy Google dotyczącą służenia społeczeństwu poprzez pomaganie światu w takich dziedzinach jak nauka i technika, edukacja, globalna ochrona zdrowia publicznego, ochrona środowiska, ochrona praw dziecka i sztuka.

Google GrantsPro jest unikatowym bezpłatnym programem charytatywnym wykorzystującym możliwości sztandarowego produktu reklamowego firmy Google – Google AdWords, przeznaczonym dla zarejestrowanych organizacji non profit. W ramach programu Google Grants bezpłatne reklamy AdWords przyznano tysiącom organizacji non profit, które zajmują się szerokim spektrum zagadnień, od ochrony zwierząt po walkę z analfabetyzmem oraz od pomagania bezdomnym dzieciom po propagowanie wiedzy na temat wirusa HIV.

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dziękuje Google Inc. za włączenie w Program Google GrantsPro.

Prezes Zarządu
Katarzyna Tokarska

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants.

Program ten wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, które realizują bliską Google filozofię służby społecznej dla rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki.
Program Google Ad Grants pozwala organizacjom non-profit wyświetlać bezpłatne reklamy internetowe za pomocą Google AdWords