zdjęcie w nagłówku

Edycja Projektu 2017/2018 zakończona!

 

 

Uczę się zarządzać swoją karierą – to edukacyjny projekt, który jest przygotowywany i realizowany jako kontynuacja długoletniej już współpracy pomiędzy Fundacją i Zespołem Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (obejmującą Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne) i jest znakomitym przykładem dobrych praktyk lokalnego współdziałania instytucji oświatowej z organizacją pożytku publicznego.

 

Projekt Cykl Wystaw Prywaciarze - Początki polskiej przedsiębiorczości to Projekt Fundacji, który został zapoczatkowny w 2012 roku.

Na przełomie 2017/2018 roku realizowana była VI edycja Projektu.

Najnowsze wyniki ogólnopolskich badań przedsiębiorczości wśród młodzieży przygotowane przez Akademię Liderów Fundację dr. Bogusława Federa potwierdzają, że młodzi Polacy chcą być niezależni zawodowo. Młodzież chce prowadzić własne firmy, by móc „brać sprawy w swoje ręce” planując swoją karierę, zwiększyć swoje zarobki i rozwijać się na rynku pracy.

W dniu 20 stycznia 2017 Akademia Liderów Innowacji i Przedsiebiorczosci Fundacja dr Bogusława Federa na zaproszenie Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oświęcimiu (organizatora) uczestniczyła w Powiatowych Targach Akademickich w Oświęcimiu.

W październiku 2016 roku ruszyła kolejna edycja Projektu Uczę się zarządzać swoją karierą – 2016/2017. Podobnie jak w latach poprzednich w warsztatach edukacyjnych wezmą udział uczniowie grodziskich szkół ponadgimnazjalnych. W tej edycji z warsztatów bezpłatnie skorzysta  prawie 240 uczniów pierwszych klas. 

Akademia Liderów we wrześniu 2016 roku rozpoczęła V edycję Cyklu Wystaw Prywaciarze Początki Polskiej Mikro Przedsiębiorczosci. Projekt kontynuowany jest w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

W czerwcu 2016 roku Akademia Liderów oraz Urząd Gminy Grodzisk Mazowiecki rozpoczęły współpracę w zakresie wspierania mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), a także pobudzania aktywności obywatelskiej (zgodnie z art. 7 ust. 1 p. 17 Ustawy o samorządzie gminnym).

W ramach współpracy Akademia Liderów przygotowała i poprowadziła specjalny panel dla mikro przedsiębiorców pt. „Skąd czerpać w sieci internetowej informacje do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie miedzy innymi Mikroporady.pl – rozwijanie firmy z wykorzystaniem narzędzi internetowych”. Panel odbył się w ramach Projektu Przedsiębiorczy Grodzisk – cyklu bezpłatnych spotkań dotyczących różnych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W październiku 2015 roku Akademia Liderów rozpoczęła prace związane z realizacją Badania Przedsiębiorczości wśród młodzieży. To juz kolejna edycja Projektu - tym razem o zasięgu ogólnopolskim.

Akademia Liderów oraz Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim wspólnie zorganizowały I Konferencję w regionie - Regionalna Konferencja Modele Kreowania Postaw Przedsiębiorczych Wśród Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych – 1 października 2015 rok, która odbyła się 1 października 2015 roku. Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na potrzeby uczniów dotyczące ich rozwoju oraz planów związanych z budowaniem dorosłego życia zawodowego oraz osobistego.

W październiku 2014 roku ruszyła kolejna edycja Projektu Uczę się zarządzać swoją karierą – 2014/2015. Podobnie jak w latach poprzednich w warsztatach edukacyjnych wezmą udział uczniowie grodziskich szkół ponadgimnazjalnych.

Mikroporady.pl

18 Wrz 2014

Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

Akademia Liderów we wrześniu 2014 roku rozpoczęła kolejną edycję Cyklu Wystaw Prywaciarze Początki Polskiej.

Projekt "Uczę się zarządzać swoją karierą" został przygotowany i zrealizowany jako kontynuacja długoletniej współpracy pomiędzy Fundacją i Zespołem Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim i jest znakomitym przykładem dobrych praktyk współdziałania instytucji oświatowej z organizacją pożytku publicznego.

Potrzeba samorealizacji – katalizatorem innowacyjności
Co najbardziej motywuje nas do pracy?
Jak się komunikujemy?
Czy jesteśmy gotowi na wprowadzanie zmian?

Propozycje Akademii Liderów w zakresie koncepcji regulacji ustawy o stowarzyszeniach w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego - jakie przesłanki regulacja tego obszaru powinna spełniać?

Termin "inicjatywa prywatna" — usankcjonowany został już na progu powojennej Polski. W ogłoszonym 22 lipca 1944 Manifeście PKWN konstytuujące się władze komunistyczne zapowiadały m.in.: „Zniesione zostaną niemieckie znienawidzone zakazy, krępujące działalność gospodarczą, obrót handlowy między wsią i miastem. Państwo popierać będzie szeroki rozwój spółdzielczości. Inicjatywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospodarczego, również znajdzie poparcie państwa”. W praktyce znalazła się ona w roli oficjalnego „wzorca negatywnego”. Szybko też w nowej rzeczywistości lansowano adekwatne epitety: spekulanci, badylarze, cinkciarze, a przede wszystkim prywaciarze — miały opisać tę nadto żywą kastę „pasożytów społecznych”. Owa inicjatywa, mając charakter indywidualny, siłą politycznych wydarzeń stawała się wrogiem „ludowego” kraju. I przez państwo była dławiona, spychana na margines. Względnie liberalne stanowisko nowych władz w pierwszych trzech latach Polski powojennej usztywniło się potem wobec „prywaciarzy” na kilka dziesięcioleci. Jeszcze w latach siedemdziesiątych arbitralnie wydawane wyroki „domiarów” potrafiły w jednej chwili wykończyć każdą legalną prywatną placówkę gospodarczą. Inicjatywa trwała jednak, na przekór wszystkiemu.

Walt Disney powtarzał: „Jeśli możesz o tym marzyć – możesz tego dokonać”. Taki też cel miały warsztaty inspiracyjne pod tytułem „Mój Pierwszy Biznes” przygotowane i prowadzone dla klas maturalnych Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa.

W imieniu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pozwalam sobie niniejszym pismem zaprosić Państwa do badania sytuacji mikro i małych przedsiębiorców w zakresie dostępu i korzystania przez nich z pomocy publicznej oraz środków pomocowych UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Naszymi partnerami w przeprowadzeniu badania są: Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacji dr Bogusława Federa oraz Kancelaria „Juris”.

We wrześniu 2011 roku Akademia Liderów i Grodziskie Towarzystwo Edukacyjne podpisały umowę dotyczacą realizacji projektu "E-wychowanie dzieci w duchu przedsiębiorczości".

Upowszechnianie idei wolności i demokracji, swobód demokratycznych, edukacja historyczna, dokumentowanie działań opozycyjnych - to główne założenia Wystawy Poza Cenzurą. "Kto w celu osłabienia gotowości obronnej Polskiej Rzeczpospolitek Ludowej rozpowszechnia wiadomości mogące gotowość tę osłabić, podlega karze pozbawienia wolności od 1 do 8 lat".

Badanie Przejrzystości Administracji Rządowej 2009 zostało przeprowadzone przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości na zlecenie Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants.

Program ten wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, które realizują bliską Google filozofię służby społecznej dla rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki.
Program Google Ad Grants pozwala organizacjom non-profit wyświetlać bezpłatne reklamy internetowe za pomocą Google AdWords