zdjęcie w nagłówku

przekaż 1 %

Partner Akcji PIT 2016

zdjecie1    pit    

Udzielamy kompleksowej, bezpłatnej i nieograniczonej w czasie pomocy mikro przedsiębiorcom i osobom planującym założenie własnej firmy.

Wpisz KRS 0000318482 w Formularzu PIT.

Dziękujemy

 


baner rozlicz pit za 2016 960x80 2


 

Twój 1% Podatku Finansuje Mikroporady.pl
Korzystaj codziennie, bezpłatnie i bez ograniczeń

mikroporady-450px

ikona 1 52 000 **

zarejestrowanych użytkowników
prowadzących lub planujących
założyć własną firmę

ikona 2 58 000 **

subskrybentów co tydzień
otrzymuje biuletyny
z aktualizacjami i poradami

ikona 3 1 200 ***

nowych użytkowników
przybywa co miesiąc

ikona 4 7 000 ***

odwiedzin miesięcznie
rejestrowanych jest w e-Punkcie
Porad i Konsultacji

ikona 5 3 500 ***

razy miesięcznie
czytane są wyjaśnienia pojęć
i definicji z naszego słowniczka

ikona 6 900 ***

razy miesięcznie 
pobierane wzory umów,
regulaminy i procedury

 

51 000 ***

unikalnych użytkowników
miesięcznie korzysta
z udostępnianej
bezpłatnie pomocy

 

* średniorocznie od 2012 roku; ** Dane na dzień 31 grudnia 2016; *** Dane średniomiesięczne z ostatnich 12 miesięcy na podstawie Google Analytics

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 


 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa od 2009 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu na rozwój naszej działalności można przekazać 1% swojego podatku.

W tym celu należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28):

 

Twój 1% Finansuje Projekty Fundacji:

1. Uczę się zarządzać swoja karierą - cykl szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
W ciągu 5 lat realizacji ze wsparcia szkoleniowego skorzystało prawie 1000 uczniów a projekt trwa i rozwija się z roku na rok.

2. Ogólnopolski Cykl Wystaw Prywaciarze początki polskiej przedsiębiorczości
Celem wystawy jest budowanie pozytywnego wizerunku mikro przedsiębiorcy poprzez przedstawienie konkretnych historii ludzi wielu zawodów i uprawiających prawdziwe rzemiosło. Od 2012 roku zorganizowaliśmy wystawy w ponad 35 lokalizacjach w całej Polsce, które obejrzało ponad 20 000 odwiedzających w trakcie prawie 300 dni wystawowych.

3. Badanie Przedsiębiorczości wśród młodzieży
Diagnozujemy trendy dotyczące idei przedsiębiorczości, uzyskaną wiedzą wspieramy nauczycieli, osoby związane ze szkolnictwem, przedstawicieli instytucji administracji państwowej, rodziców, którzy szukają inspiracji dla wsparcia rozwoju swoich dorastających dzieci.

4. Kampania Społeczna „Odważ się załóż własną firmę"
Ponad 1000 Urzędów Miast i Gmin upowszechnia nasz "Kącik Przedsiębiorcy", upowszechniając tym samym coraz lepszy dostęp do informacji dla mikro przedsiębiorców i osób zamierzających założenie własnej firmy, upowszechniając łatwy kontakt z instytucjami, organizacjami i inicjatywami ważnymi dla mikro przedsiębiorców

5. Udział w procesie legislacyjnym
Jednym z obszarów naszej aktywności jest uświadamianie ośrodkom decyzyjnym i legislacyjnym barier formalno-prawnych, na które napotykają mikro firmy w swojej działalności. Problem ten Fundacja przedstawiła m.in. w trakcie uczestnictwa w organizacji badań nt. dostępu mikro i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej.

Inne formy wsparcia

Jeśli chcesz wesprzeć Akademię Liderów, organizację bezpośrednio finansującą i opiekującą się serwisem Mikroporady.pl i innymi projektami Fundacji przejdź na stronę „Darowizny”.

 


Tekst promocyjny sfinansowano z 1% podatku

Na podstawie: Rozporządzenie MRPiPS z dnia 22 czerwca 2016 roku – Dz. U. z 4 lipca 2016 r. poz. 973

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants.

Program ten wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, które realizują bliską Google filozofię służby społecznej dla rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki.
Program Google Ad Grants pozwala organizacjom non-profit wyświetlać bezpłatne reklamy internetowe za pomocą Google AdWords